Dự án trường học

Xã Chung Chải - Mường Nhé

Điểm trường Húi To

 • Số tiền 225.000.000đ
 • Số người quyên góp 308 Người

Xây dựng: 01 phòng học và 01 Phòng công vụ

Mô tả dự án: Xây gạch bao che, mái tôn mát 3 lớp cách nhiệt, có trát tường, vôi ve

Thời gian xây dựng: 30-45 ngày

Khởi công dự kiến: Tháng 4/2020

Hoàn tất xây dựng: Tháng 5/2020

Thông tin thêm

Thuộc bản Húi To 2 - xã Chung Chải- huyện Mường Nhé - tỉnh Điện Biên. Đường đi từ trung tâm vào điểm bản Húi To đường to ô tô đi lại thuận tiện được dải cấp phối khoảng cách từ đường ô tô vào lớp học khoảng 15 km,

Hiện trạng

1. Mỗi lớp gồm 28 trẻ.
2. Bản có 2 lớp = 62 trẻ. Trong đó, 2 lớp ghép 3+4+5 tuổi. Lớp học tại điểm trường này đã có trên 10 năm
3. Hiện tại đã được xây dựng 01 phòng học còn lại lớp học đã xuống cấp do mối mọt do vậy không đảm bảo cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ, và các hoạt động của cô và trẻ trên lớp.
4. Điểm bản chưa có điện lưới, sử dụng nước khe
5. Tại sao phải xây dựng điểm này? Do lớp học đã xuống cấp, thiếu phòng học cho trẻ.

DỰ TÍNH

+ Phòng giáo dục hỗ trợ tiền san ủi mặt bằng và toàn bộ bàn ghế HS
+ Hiện tại đã được xây dựng 01 phòng mầm non. 01 phòng học mầm non, 1 phòng công vụ, (có thể xây dựng kiên cố do có thể vận chuyển nguyên vật liệu bằng ô tô.

LIÊN LẠC

+ SĐT của hiệu trưởng: 0984522909
+ SĐT giáo viên cắm bản: 0378958361

Xã Quảng Lâm - huyện Mường Nhé

Điểm trường Chà Nọi 2

 • Số tiền 225.000.000đ
 • Số người quyên góp 308 Người

Xây dựng: 01 phòng học 42 m2 và 01 Phòng công vụ 15m2

Mô tả dự án: Xây gạch bao che, mái tôn mát 3 lớp cách nhiệt, có trát tường, vôi ve

Thời gian xây dựng: 30-45 ngày

Khởi công dự kiến: Tháng 4/2020

Hoàn tất xây dựng: Tháng 5/2020

Thông tin thêm

Thuộc bản Chà Nọi 2 - xã Quảng Lâm- huyện Mường Nhé - tỉnh Điện Biên. 1. Đường đi từ trung tâm vào điểm bản Chà Nọi 2 đường ô tô đi vào được đến tận điểm trường khoảng 5 km tuy nhiên rất trơn trượt vào mùa mưa.

Hiện trạng

1. Điểm trường gồm 53 trẻ bao gồm 1 lớp nhà trẻ và 1 lớp ghép 3-4-5 tuổi.
2. Lớp học tại điểm trường này đã có trên 10 năm
3. Tình trạng cơ sở lớp học: Một phòng học tạm từ nứa lá rất yếu và siêu vẹo mái phủ bạt và nứa lá tạm bợ.
4. Điểm bản chưa có điện lưới, sử dụng nước khe
5. Tại sao phải xây dựng điểm này? Do lớp học đã xuống cấp, thiếu phòng học cho trẻ.

DỰ TÍNH

+ Phòng giáo dục hỗ trợ tiền san ủi mặt bằng và toàn bộ bàn ghế HS. Huyện Đoàn tặng chuồng gà và vườn rau khăn quàng đỏ, trồng cây. Nhà thầu tặng Téc nước, dựng nhà WC, nhà bếp, nhà tắm tận dụng từ công trình cũ.
+ Hiện tại đã được xây dựng 01 phòng mầm non. Nhu cầu cần xây dựng thêm 01 phòng học, 01 phòng công vụ (có thể xây dựng kiên cố do có thể vận chuyển nguyên vật liệu bằng ôtô

LIÊN LẠC

+ SĐT của hiệu trưởng: 0824697622
+ SĐT giáo viên cắm bản: 0334984559

Xã Chung Chải - huyện Mường Nhé

Điểm trường Hua Sin

 • Số tiền 225.000.000Đ
 • Số người quyên góp 308 Người

Xây dựng: 01 phòng học 42 m2 và 01 Phòng công vụ 15m2

Mô tả dự án: Xây gạch bao che, mái tôn mát 3 lớp cách nhiệt, có trát tường, vôi ve, lát nền

Thời gian xây dựng: 30-45 ngày

Khởi công dự kiến: Tháng 4/2020

Hoàn tất xây dựng: Tháng 5/2020

Thông tin thêm

Thuộc bản Hua Sin - xã Chung Chải- huyện Mường Nhé - tỉnh Điện Biên. 1. Đường đi từ trung tâm vào điểm bản Hua Sin đường to ô tô đi lại thuận tiện được dải cấp phối khoảng cách từ đường ô tô vào lớp học khoảng 25 km.

Hiện trạng

1. Bản có 3 lớp = 83trẻ. Trong đó: 2 lớp ghép 3- 4-5 tuổi, 1 lớp nhà trẻ.
2. Lớp học tại điểm trường này đã có trên 10 năm
3. Tình trạng cơ sở lớp học: Hiện tại bản có 2 lớp học kiên cố và 1 lớp tạm. Lớp tạm đã xuống cấp chưa đảm bảo cho việc chăm sóc giáo dục trẻ, và các hoạt động của cô và trẻ trên lớp.
4. Điểm bản chưa có điện lưới, sử dụng nước khe
5. Lớp học đã xuống cấp, thiếu phòng học cho trẻ.

DỰ TÍNH

+ Phòng giáo dục hỗ trợ tiền san ủi mặt bằng và toàn bộ bàn ghế HS. Huyện Đoàn tặng chuồng gà và vườn rau khăn quàng đỏ, trồng cây. Nhà thầu tặng Téc nước, dựng nhà WC, nhà bếp, nhà tắm tận dụng từ công trình cũ.
+ Hiện tại đã được xây dựng 01 phòng mầm non. Nhu cầu cần xây dựng thêm 01 phòng học, 01 phòng công vụ (có thể xây dựng kiên cố do có thể vận chuyển nguyên vật liệu bằng ôtô

LIÊN LẠC

+ SĐT của hiệu trưởng: 0948574469
+ SĐT giáo viên cắm bản: 0813801525

Xã Nậm Kè - huyện Mường Nhé

Điểm trường Huổi Thanh 2

 • Số tiền 150.000.000đ
 • Số người quyên góp 205 Người

Xây dựng: 02 phòng học 42 m2 và 01 Phòng công vụ 15m2

Mô tả dự án: Xây gạch bao che, mái tôn mát 3 lớp cách nhiệt, có trát tường, vôi ve, có gạch lát sàn.

Thời gian xây dựng: 30-45 ngày

Khởi công dự kiến: Tháng 4/2020

Hoàn tất xây dựng: Tháng 5/2020

Thông tin thêm

Thuộc bản Huổi Thanh 2 - xã Nậm Kè - huyện Mường Nhé. Khoảng cách so với trung tâm là 12km, đường đi dân sinh đường đất

Hiện trạng

1. Điểm trường gồm 50 học sinh mầm non, 25 học sinh tiểu học.
2. Lớp học tại điểm trường này đã có trên 10 năm
3. Tình trạng cơ sở lớp học: Một phòng học tạm từ nứa lá rất yếu và siêu vẹo mái phủ bạt và nứa lá tạm bợ.
4. Điểm bản có điện lưới, sử dụng nước khe
5. Tại sao phải xây dựng điểm này? Do lớp học đã xuống cấp, thiếu phòng học cho trẻ.

DỰ TÍNH

+ Phòng giáo dục hỗ trợ tiền san ủi mặt bằng và toàn bộ bàn ghế HS. Huyện Đoàn tặng chuồng gà và vườn rau khăn quàng đỏ, trồng cây. Nhà thầu tặng Téc nước, dựng nhà WC, nhà bếp, nhà tắm tận dụng từ công trình cũ.
+ Hiện tại đã được xây dựng 01 phòng mầm non. Nhu cầu cần xây dựng thêm 02phòng học, 01 phòng công vụ (có thể xây dựng kiên cố do có thể vận chuyển nguyên vật liệu bằng ôtô

LIÊN LẠC

+ SĐT của hiệu trưởng: 0886922188
+ SĐT giáo viên cắm bản: 0967727618
+ SĐT Trưởng bản: 0944072475

Xã Nậm Kè - huyện Mường Nhé

Điểm trường Chuyên Gia 2

 • Số tiền 350.000.000đ
 • Số người quyên góp 479 người

Xây dựng: 02 phòng học 42 m2 và 01 Phòng công vụ 15m2

Mô tả dự án: Xây gạch bao che, mái tôn mát 3 lớp cách nhiệt, có trát tường, vôi ve, có gạch lát sàn.

Thời gian xây dựng: 30-45 ngày

Khởi công dự kiến: Tháng 4/2020

Hoàn tất xây dựng: Tháng 5/2020

Thông tin thêm

Thuộc Thuộc bản Chuyên Gia 2 - xã Nậm Kè- huyện Mường Nhé - tỉnh Điện Biên. Đường đi từ trung tâm vào điểm bản Chuyên Gia 2 đường to ô tô đi lại thuận tiện được dải cấp phối 16 km. Khoảng cách từ đường ô tô vào lớp học khoảng 100m phải mở đường.

Hiện trạng

1. Bản có 2 lớp = 58 trẻ. Trong đó: 1 lớp ghép 3- 4-5 tuổi, 1 lớp Nhà trẻ
2. Lớp học tại điểm trường này đã có trên 10 năm
3. Tình trạng cơ sở lớp học: Một phòng học tạm từ nứa lá rất yếu và siêu vẹo mái phủ bạt và nứa lá tạm bợ.
4. Điểm bản có điện lưới, sử dụng nước khe
5. Tại sao phải xây dựng điểm này? Do lớp học đã xuống cấp, thiếu phòng học cho trẻ.

DỰ TÍNH

+ Phòng giáo dục hỗ trợ tiền san ủi mặt bằng và toàn bộ bàn ghế HS. Huyện Đoàn tặng chuồng gà và vườn rau khăn quàng đỏ, trồng cây. Nhà thầu tặng Téc nước, dựng nhà WC, nhà bếp, nhà tắm tận dụng từ công trình cũ.
+ Nhu cầu cần xây dựng thêm 02 phòng học, 01 phòng công vụ (có thể xây dựng kiên cố do có thể vận chuyển nguyên vật liệu bằng ôtô

LIÊN LẠC

+ SĐT của hiệu trưởng: 0961391261- 0886922188
+ SĐT giáo viên cắm bản: 0333536866

Bản Nậm Pang, xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Nhà Hạnh Phúc đỏ 4 anh em Lý A Cở: mồ côi bố, mẹ thiểu năng

 • Số tiền 80.000.000đ
 • Số người quyên góp 109 Người

Xây dựng: Nhà 40m2, 01 nhà bếp tôn 15m2, 01 téc nước.

Mô tả dự án: Xây gạch bao che, mái tôn mát 3 lớp cách nhiệt, có trát tường, vôi ve, lát gạch.

Thời gian xây dựng: 30 ngày

Khởi công dự kiến: Tháng 4/2020

Hoàn tất xây dựng: Tháng 5/2020

Thông tin thêm

Khoảng cách cách trung tâm xã 7km, đường dân sinh, đường đi gập ghềnh khó khăn, ô tô tải, xe máy có thể vào được. Toàn bộ là đường rừng.

Hiện trạng

1. Nhà Khăn quàng đỏ có 4 trẻ đang theo học cấp 1 và cấp 2 tại trường PTDTBT THCS Nậm Khăn. Dân tộc Mông. Địa điểm chưa có điện.
2. Đánh giá cơ bản về trẻ được hỗ trợ: các em ngoan ngoãn, cần cù, hiếu học.
3. Tình trạng cơ sở vật chất của trẻ đang được hỗ trợ: gia đình hộ nghèo, bố chết, mẹ bị thiểu năng trí tuệ, các con còn nhỏ chưa đến tuổi lao động, nhà 1 gian, nhà tranh vách nứa, sắp đổ, trong nhà không có bất cứ tài sản gì.
4. Các em đi học tại nhà trường được hưởng các chế độ của học sinh bán trú và học sinh hộ nghèo như chi phí học tập, cấp bù học phí, tiền ăn bán trú.
5. Anh em: Lý A Bia 01/01/2005 15 tuổi, Lý A Bộ 01/10/2007 13 tuổi, Lý A Đô 05/06/2010 10 tuổi, Lý A Cở 01/02/2012 8 tuổi.

DỰ TÍNH

+ Tặng đàn gà khăn quàng đỏ hoặc 1 vườn rau khăn quàng đỏ
+ Huyện Đoàn đỡ đầu 4 em học sinh, tặng bàn học.

LIÊN LẠC

+ SĐT của hiệu trưởng: 0398933623

Quyên góp